Nieuwe website

Website-pk
Na een intensieve voorbereiding en hard werken is het dan zover. De nieuwe website van Praktijk Kalkhoven is live. En we zijn er trots op! Deze nieuwe website laat zien wie we zijn en wat we doen. Dat we vooruit gaan. En dat we daarin willen investeren. Met als doel om onze klanten zo optimaal mogelijk te bedienen.

We zijn nu live maar achter de schermen gaan we verder. Zo blijft onze website actueel en interessant om vaker te bezoeken. U vindt er regelmatig nieuwsupdates, informatie over behandelingen en andere wetenswaardigheden

Wij nodigen u van harte uit onze website te bezoeken en te bekijken. Natuurlijk vernemen wij ook graag wat u ervan vindt en of u informatie toegevoegd wilt hebben.

Nieuwe klachtwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cli├źnten zorgsector. Deze nieuwe wet treedt in werking per 1-1-2016.

Belangrijkste punten uit de nieuwe wet

  • De pati├źnt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders ( bijvoorbeeld over hoe vaak een logopedist een bepaalde behandeling heeft uitgevoerd)
  • Medische missers en fouten moeten verplicht aan de pati├źnt of cli├źnt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier
  • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen
  • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren
  • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
  • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris
  • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht
  • Er komt een onafhankelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen

Nieuwe klachtenprocedure

De praktijk wijst uit dat een goed gesprek tussen de pati├źnt en de logopedist dan wel de zorgaanbieder het beste werkt. Als de pati├źnt en de zorgaanbieder er onderling niet uitkomen, krijgt de pati├źnt de mogelijkheid om zijn klacht in tweede instantie aan een onafhankelijke geschilleninstantie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De pati├źnt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar de burgerlijke rechter.

Veel meer zorgaanbieders

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, logopedie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

NVLF

De NVLF bekijkt momenteel welke impact deze ontwikkeling heeft op de ondersteunende producten en diensten rond klachtrecht, die de NVLF haar leden aanbiedt.

Nieuwe vestiging in Veldhoven

praktijk_veld_2

Om het onze logopedie cli├źnten makkelijk te maken kunt u voortaan ook in Veldhoven terecht.
Het adres is Smelen 38 | 5508 SM | Veldhoven.
Mob : 06-228 12 332
Tel : 040-235 15 35