Remedial teaching en huiswerkbegeleiding

We begeleiden leerlingen met leer-en/of ontwikkelingsproblemen en met eventuele gedragsproblemen. We zijn gespecialiseerd in dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en gedragsproblemen in relatie tot leerproblemen.

Children in school

Remedial Teaching is voor kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en
voortgezet onderwijs die moeilijkheden ondervinden op het gebied van:

 • Algehele leerachterstand
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen/gedragsstoornissen (o.a. ADD, ADHD, ASS)
 • Faalangst
 • Hoogbegaafdheid
 • Werkhouding
 • Taakgerichtheid
 • Zelfvertrouwen
 • Motivatie

Leesmoeilijkheden (technisch lezen)

 • Studerend lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spellingsmoeilijkheden
 • Grammatica
 • Ontleden
 • Dyslexie (leesstoornis)
 • Dysorthografie (spellingsstoornis)
 • Dyscalculie (rekenstoornis)

Huiswerkbegeleiding Individueel

 • Planning
 • Nederlands
 • Vreemde talen
 • Examentraining

Daarnaast bieden we begeleiding bij het maken van werkstukken en spreekbeurten en ter voorbereiding op de CITO-toetsen en de ENTREE-toets.

Huiswerkbegeleiding in groepen

Vanaf het schooljaar 2013/2014 verzorgen we ook huiswerkbegeleiding in kleine groepjes van 2-4 personen. Mocht u interesse hebben dan kunt u uw kind bij ons aanmelden dat kan op twee manieren.

1| Telefonisch afsprakennummer voor:

Eindhoven 040 235 15 35
Maarheeze 0495 588 114
Veldhoven 06 228 12 332
.

Uw gegevens worden genoteerd en er wordt met u over uw wensen en de mogelijkheden bij Praktijk Kalkhoven gesproken.

2| Via het contactformulier op de website. Wij nemen binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op om uw wensen en de mogelijkheden bij Praktijk Kalkhoven te bespreken.