Remedial teaching en huiswerkbegeleiding

We begeleiden leerlingen met leer-en/of ontwikkelingsproblemen en met eventuele gedragsproblemen. We zijn gespecialiseerd in dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en gedragsproblemen in relatie tot leerproblemen. Met deze deskundigheid geven wij ook individuele huiswerkbegeleiding en huiswerkbegeleiding in groepen.

Children in school

Remedial Teaching is voor kinderen van het (speciaal) basisonderwijs en
voortgezet onderwijs die moeilijkheden ondervinden op het gebied van:

 • Algehele leerachterstand
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsproblemen/gedragsstoornissen (o.a. ADD, ADHD, ASS)
 • Faalangst
 • Hoogbegaafdheid
 • Werkhouding
 • Taakgerichtheid
 • Zelfvertrouwen
 • Motivatie

Leesmoeilijkheden (technisch lezen)

 • Studerend lezen
 • Begrijpend lezen
 • Spellingsmoeilijkheden
 • Grammatica
 • Ontleden
 • Dyslexie (leesstoornis)
 • Dysorthografie (spellingsstoornis)
 • Dyscalculie (rekenstoornis)

Huiswerkbegeleiding Individueel

 • Planning
 • Nederlands
 • Vreemde talen
 • Examentraining

Daarnaast bieden we begeleiding bij het maken van werkstukken en spreekbeurten en ter voorbereiding op de CITO-toetsen en de ENTREE-toets.

Huiswerkbegeleiding in groepen

We verzorgen ook huiswerkbegeleiding in kleine groepjes van 2-4 personen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.