Coaching ADHD/ADD/Tieners

Teacher helping pupil with reading in class

“Een ADHD/ADD-coach biedt de cliënt op gestructureerde wijze, activerende en ondersteunende begeleiding aan bij de problemen die door de stoornis zijn ontstaan met als doel de zelfredzaamheid te vergroten.”

Deze coaching is bedoeld voor de volwassene die zelf ADHD of ADD hebben, of voor de partner die beter om wil leren gaan met de ADHD of ADD van zijn of haar partner. Ook bij kinderen met ADHD of ADD kan coaching plaatsvinden. Kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld ontwikkeld door de gevolgen van ADHD of ADD. Ze voelen zich anders en/of niet begrepen, krijgen vaak op hun kop omdat ze impulsief reageren enz.

U kunt als ouders/ verzorgers ook begeleiding krijgen in het leren omgaan met de ADHD/ADD van uw kind. Deze coaching zal bestaan uit het inventariseren van de problemen, het inzicht krijgen in de ADHD/ADD van uw kind, het bedenken van oplossingen en handvatten en het uitvoeren hiervan.

Pubercoaching

Het omgaan met pubers vereist een andere aanpak dan bij het jonge kind en/of de volwassene. De wijze waarop er coaching wordt gegeven wordt specifiek afgestemd op deze leeftijdsgroep.
De puber voelt zich vaak beoordeelt door anderen. Samen gaan we zijn of haar problemen inventariseren, werken aan een zelfinzicht en bedenken we oplossingen en/of toepassingen. Daarna zullen we de vaardigheden die nodig zijn voor het aanpakken van het probleem inoefenen en zal het in de praktijk uitgevoerd worden. De bijeenkomst erna zal de uitvoering geëvalueerd worden en indien nodig zal de aanpak bijgesteld worden.
Samen met de ouders en het kind wordt besproken op welke manier de ouders op de hoogte gehouden worden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.