Manuele Facilitatie (MFT)

MASSAGE VAN DE SPIEREN ROND HET STROTTENHOOFD
Vaak gaan stemklachten samen met spanning van de spieren in en rond het strottenhoofd (de keel). Het kan lastig zijn om met deze gespannen spieren toch ontspannen stemoefeningen te doen.

Bij manuele facilitatie (strottenhoofdmassage of vocal massage) worden de spieren rond het strottenhoofd, nek, kaak en mondbodem gemasseerd en gestretcht.

HEESHEID, KEELSPANNING, STEMBELASTING
Deze massagetechniek wordt toegepast bij klachten met betrekking tot heesheid, keelspanning en globusgevoel (gevoel van brok in de keel). Ook kan massage in een periode van hoge stembelasting of na een stemoperatie of verkoudheid verlichting geven.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u een verzekeringspas en de verwijsbrief mee zodat logopedie door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Tijdens de eerste afspraak bij de logopedist zal zij uw gegevens noteren, bespreken waarom u een afspraak heeft gemaakt bij logopedie. Tijdens de vervolgsessies zal zij d.m.v. oefeningen, gesprekken en testen bekijken hoe zij u of uw kind verder kan helpen. Ook krijgt u oefeningen mee krijgt voor thuis om zelf of met uw kind te kunnen oefenen. Dit kan bijdragen aan een spoediger verloop van de consulten bij de logopedist. Een afspraak bij de logopedist duurt in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten behandeling en ongeveer 5 minuten administratie zal zijn.

Vervolgafspraak

Na de eerste afspraak maakt u in overleg met de logopedist een nieuwe afspraak. Wij werken in principe met vaste afspraken zodat u precies weet wanneer u bij de logopedist moet zijn. U krijgt eventueel al wat oefeningen mee naar huis die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van u of uw kind. U komt gemiddeld één keer in de week bij de logopedist langs en zij zal aangeven wanneer er voldoende voortgang is geboekt om de behandeling af te ronden. Indien nodig kan zij ook overleggen met uw huisarts of andere instanties zoals de school, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.