Logopedie

Children in school

Logopedie wordt gegeven aan kinderen en volwassenen die problemen hebben op het gebied van spraak en taal. Op jonge leeftijd kan er al veel vooruitgang worden geboekt en kan de logopedist bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Logopedie is o.a. nodig bij kinderen die stotteren, een lagere woordenschat hebben dan leeftijdsgenootjes en/of kortere zinnen maken. Ook kan de logopedist helpen in het geval een kind woorden onduidelijk uitspreekt, afwijkende mondgewoonten heeft, een open beet heeft, slappe tong- of mondspieren, autistisch is en moeilijk contact maakt, enz. U kunt bij  Praktijk Kalkhoven terecht voor o.a.:

Preverbale logopedie

 • borst en/of flesvoeding
 • lepelvoeding
 • eten van vaste voeding
 • kauwen
 • drinken
 • slikken
 • weigeren van voedsel (kokhalzen)
 • voedselverwerking (verslikken reflux)

Mondgedrag (OMFT)

 • open mondgedrag/mondademen/ lage toonligging
 • speen- /duim- /vingerzuigen
 • foutieve tongplaatsing/ slikgedragingen
 • overmatig speekselverlies

Spraak

 • articulatiestoornis
 • schisis (lip-, kaak-, gehemelte spleet)
 • stotteren/broddelen (snel en onduidelijk ‘rommelig’spreken)
 • slissen/lispelen
 • onduidelijk/binnensmonds/kaakgeklemd spreken
 • kaakgeklemd spreken
 • dysarthrie
 • monotoon spreken
 • hoog spreektempo
 • nasale spraak
 • (verbale ontwikkelings) dyspraxie

Gehoor

 • het kind spreekt met luide stem
 • het kind reageert niet adequaat als het aangesproken wordt
 • het kind maakt (te) weinig contact met de omgeving
 • het kind schrikt vaak
 • luister- en/of concentratieproblemen
 • het kind komt dromerig over/lijkt afwezig te zijn
 • het kind heeft moeite met de auditieve vaardigheden (o.a. rijmen, hakken/plakken)
 • het kind heeft auditieve verwerkingsproblemen/ reageert vertraagd op de omgeving
 • het kind heeft moeite met het aanleren van versjes/liedjes

Non verbale communicatie

 • het kind maakt geen of te weinig oogcontact
 • er is geen of te weinig sprake van beurtwisseling
 • het kind imiteert de mimiek en/of bewegingen van de gesprekspartner niet of te weinig
 • het kind maakt onvoldoende gebruik van non-verbale communicatie (bijv. lachen, wijzen, schudden met het hoofd, knikken met het hoofd)

Taal

 • taalbegrip (het kind begrijpt onvoldoende wat er wordt gezegd)
 • taalproductie (het kind kan zich onvoldoende duidelijk maken naar anderen)
 • het kind heeft een te kleine woordenschat
 • het kind heeft een rommelige-, niet volledige-en/ of eenvoudige zinsbouw
 • het taalgebruik is niet leeftijdsadequaat
 • verhaalopbouw
 • het kind past de morfologische regels onvoldoende toe (o.a. vergrotende/verkleinende trap, meervoudsvormen, verkleinwoorden, vervoeging van werkwoorden)
 • het kind heeft woordvindingsproblemen
 • meertaligheid NT2
 • afasie

Adem/stem

o.a. Larynx Manipulatie

 • heesheid/verkeerd stemgebruik/stemmisbruik
 • keelklachten
 • verkeerde spreekademing
 • ademproblemen
 • hyperventileren
 • globusgevoel
 • stemklachten als gevolg van een spreekberoep
 • stembandverlamming/beschadiging

U wordt behandeld door een logopedist die een afgeronde HBO opleiding Logopedie heeft gevolgd. De logopedist is opgeleid om zowel kinderen als volwassenen te behandelen en zij heeft kennis van allerlei spraak- en taalproblemen. Tijdens de eerste afspraak bij de logopedist zal zij beoordelen hoe zij u of uw kind kan helpen. Alle logopedisten werkzaam bij Praktijk Kalkhoven hebben een gedegen scholing gehad op het gebied van dyslexie, dysorthografie en dyscalculie en zijn allemaal medebehandelaar dyslexie en Remedial Teachers.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u een verzekeringspas en de verwijsbrief mee zodat logopedie door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Tijdens de eerste afspraak bij de logopedist zal zij uw gegevens noteren, bespreken waarom u een afspraak heeft gemaakt bij logopedie. Tijdens de vervolgsessies zal zij d.m.v. oefeningen, gesprekken en testen bekijken hoe zij u of uw kind verder kan helpen. Ook krijgt u oefeningen mee krijgt voor thuis om zelf of met uw kind te kunnen oefenen. Dit kan bijdragen aan een spoediger verloop van de consulten bij de logopedist. Een afspraak bij de logopedist duurt in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten behandeling en ongeveer 5 minuten administratie zal zijn.

Vervolgafspraak

Na de eerste afspraak maakt u in overleg met de logopedist een nieuwe afspraak. Wij werken in principe met vaste afspraken zodat u precies weet wanneer u bij de logopedist moet zijn. U krijgt eventueel al wat oefeningen mee naar huis die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van u of uw kind. U komt gemiddeld één keer in de week bij de logopedist langs en zij zal aangeven wanneer er voldoende voortgang is geboekt om de behandeling af te ronden. Indien nodig kan zij ook overleggen met uw huisarts of andere instanties zoals de school, peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of het contactformulier invullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.