Disclaimer

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Praktijk Kalkhoven draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Praktijk Kalkhoven niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Praktijk Kalkhoven is niet aansprakelijkheid voor schade:
a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

Ook is Praktijk Kalkhoven gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade. Praktijk Kalkhoven behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. 
Praktijk Kalkhoven behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. 
Ook is Praktijk Kalkhoven niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website. Praktijk Kalkhoven is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Praktijk Kalkhoven behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming van de auteur worden gebruikt.

Heeft u vragen over deze disclaimer of de website, neem dan contact met ons op.